Ook Dendermonde heeft een rol te spelen

De afgelopen weken is gebleken dat het klimaatdebat terug volop leeft. Ook op lokaal niveau. In meerdere gemeenten steken allerhande initiatieven de kop op, waaronder ook in Oostende. Burgemeester Bart Tommelein organiseerde er een laagdrempelig en informeel dialoog met geëngageerde jongeren en beleidsmakers. Het is slechts één in een reeks van vele voorbeelden.

Cruciaal is dat zo’n dialoog – in welke hoedanigheid dan ook – 2 zaken nastreeft: waarheidsvinding en participatie. Wat het eerste betreft: klimaatjongeren krijgen de laatste tijd heel wat modder over zich heen omwille van – al dan niet correct – de ontstentenis aan kennis over het klimaat en diens veranderingen. Het is door in dialoog te gaan met burgers, beleidsmakers en experts dat onwaarheden kunnen getackeld worden en taboes doorbroken. Wat participatie betreft: inwoners actief betrekken bij het beleid is een nieuwe vorm van politiek die alleen maar valt toe te juichen.

Het is belangrijk dat we ook in Dendermonde het debat niet schuwen, ondanks het taboe dat leeft over het klimaat. Het Dendermondse bestuur moet actief in overleg gaat met geëngageerde jongeren, hun ideeën horen en waar mogelijk zelfs meenemen in het meerjarenplan. Naast het gemeentebestuur zie ik zelfs een rol voor de Dendermondse jeugdraad weggelegd.

Mijn pleidooi is in de eerste plaats gericht op het betrekken van jongeren, maar vanzelfsprekend ben ik geen tegenstander van het idee om ook andere geëngageerden te betrekken in dit debat.