Jong VLD Dendermonde overhandigt open brief

Enkele weken geleden deed Jong VLD Dendermonde een voorstel aan de schepen van mobiliteit, Niels Tas, om een oefenterrein voor leerling-automobilisten in te richten in Dendermonde. De schepen was het idee niet genegen en kaatste het voorstel af met enkele holle argumenten. Een van de argumenten was dat er geen vraag is naar zo’n oefenterrein. Niet juist, zo blijkt uit de petitie van Jong VLD Dendermonde. De liberale jongerenpartij zamelde maar liefst 400 handtekeningen in.

Jong VLD Dendermonde bundelde de eerdere argumenten en de petitie in volgende open brief: klik hier!